Trademark Academy

10 dôvodov na registráciu ochrannej známky

Existuje mnoho aspektov, ktorými registrácia ochrannej známky pomáha podnikateľom chrániť svoju značku a jej výsledky.

1. Ochrana najdôležitejšieho aktíva

Značka je to, čo u zákazníkov rezonuje. Signalizuje im ponuku, kvalitu, cenu a dôveru spojenú s daným produktom/službou. Inými slovami, je to práve značka, ktorá je hlavným prostriedkom na odlíšenie sa a dosiahnutie konkurenčnej výhody. Na základe výsledkov prieskumu, ktorý uskutočnila spoločnosť Trama medzi 10 000 spotrebiteľmi, je to práve značka, ktorá zohráva kľúčovú úlohu pri formovaní spotrebiteľskej voľby, pričom predstavuje 24% spotrebiteľského rozhodovacieho procesu. Registrácia ochrannej známky ponúka účinný mechanizmus na ochranu jedinečnosti tohto životne dôležitého aktíva akéhokoľvek podnikania.

2. Odstrašenie imitátorov

Nedávna štúdia vykonaná spoločnosťou CompuMark odhalila, že až 85% veľkých korporácií zažilo za posledný rok prípad zneužitia značky. Registrácia ochrannej známky pôsobí ako odstrašujúci prostriedok a je to práve symbol ®, ktorý vysiela jasný signál, že spoločnosť je ochotná chrániť svoje duševné vlastníctvo. Majiteľ registrovanej ochrannej známky získava navyše ešte jednu páku v podobe práva zasielať predžalobné výzvy.

3. Pohodlnejšie riešenie sporov

Rýchlejšie a lacnejšie riešenie prípadných sporov a prípadov porušenia ochrannej známky predstavuje ďalší kľúčový dôvod, prečo je registrácia ochrannej známky pre spoločnosti veľmi vhodná a výhodná, pretože šetrí čas, námahu a náklady.

4. Budovanie partnerstiev a dodávateľského reťazca

Registrácia ochrannej známky predstavuje silný signál vyjadrujúci dôveru a oddanosť ostatným obchodným partnerom. Partneri majú tendenciu oceňovať túto formu ochrany duševného vlastníctva, ktorá umožňuje rozvoj pevnejších vzťahov bez obáv z komplikácií, keďže je vyššia šanca, že značka ich partnerov tu bude aj v budúcnosti. Výhoda registrácie ochrannej známky je ešte významnejšia v kontexte nadväzovania nových partnerstiev v rámci dodávateľského reťazca, pričom mnohí dodávatelia (najmä v Číne) považujú registráciu ochrannej známky za kľúčovú požiadavku spolupráce.

5. Zapôsobenie na investorov

Hodnotenie, ktoré vykonal časopis Economist, odhalilo, že viac ako 20% trhovej hodnoty 10 najhodnotnejších značiek pochádza zo hodnoty vnímanej okolo samotnej značky (hodnota, ktorú pripisujeme značke nad rámec priamočiarej hodnoty produktov/služieb, ktoré poskytuje). Iné podobné štúdie zašli ešte ďalej a napríklad Millward Brown odhaduje, že toto číslo môže byť až 30%. Výsledkom je, že ochrana značky vo forme registrácie ochrannej známky poskytuje zvýšenú peňažnú hodnotu a signalizuje pozitívnu správu pre investorov. 

Registrácia ochrannej známky sa tiež čoraz viac stáva kľúčovou požiadavkou na získanie financií od investorov, ako aj od crowdfundingových platforiem.

6. Cybersquatting, hosting a sociálne médiá

Registrovanú ochrannú známku možno použiť na rýchle vyriešenie sporu o doménu. Niekoľko poskytovateľov hostingu, ako napríklad GoDaddy, už zaviedlo automatické mechanizmy riešenia konfliktov pre vlastníkov ochranných známok, ktoré poskytujú veľmi pohodlný spôsob riešenia týchto potenciálnych problémov. Podobný argument platí aj pre sociálne médiá, pričom Facebook, Twitter a Youtube tiež poskytujú automatizované procesy riešenia konfliktov, aby sa zabezpečilo, že požadovaný názov účtu pre držiteľa registrovanej ochrannej známky nemôžu byť obsadené oportunistickými jednotlivcami.

7. Ochrana vo vyhľadávačoch

Google, rovnako ako iné vyhľadávacie nástroje, poskytujú automatické riešenie konfliktov pri podozrení z porušenia ochrannej známky. V praxi to znamená, že registrovaná ochranná známka poskytuje svojmu majiteľovi výhradné právo používať dané kľúčové slovo a popis produktu/služby medzi vyhľadávanými výrazmi, čím účinne odrádza od akýchkoľvek konkurenčných taktík, ktoré sa snažia priživiť a ťažiť z dobrej povesti danej značky.

8. Vyhnite sa rebrandingu

Ak si konkurent zaregistruje identickú alebo podobnú ochrannú známku pred vami, môže to viesť k výzve k zastaveniu vášho podnikania. Ak vaša značka nie je chránená ochrannou známkou, rebranding sa môže stať jedinou uskutočniteľnou možnosťou, čo vedie k značným stratám a nutnosti celé podnikania rozbehnúť nanovo. Registráciu ochrannej známky možno preto považovať za ochranný mechanizmus proti tomuto potenciálnemu riziku.

9. Vojna o talent

Značka zohráva kľúčovú úlohu aj v preferenciách uchádzačov o zamestnanie. S rastúcou intenzitou bitky o talentovaných jednotlivcov možno ochranu značky formou registrácie ochrannej známky vnímať ako pozitívny faktor pri získavaní budúcich talentov.

10. Maximalizácia rastového potenciálu

Registrácia ochrannej známky je okrem spomínaného vplyvu na rozvoj obchodných partnerstiev kľúčová aj pri tzv. franchisingu. Táto forma globálnej expanznej stratégie je založená na inkasovaní poplatkov za licenciu k pôsobeniu pod hlavičkou renomovanej značky. Registrácia ochrannej známky zvyšuje úroveň dôvery nadobúdateľov franšízy, ktorí pod ňou plánujú operovať, a zároveň zvyšuje hodnotu spoločnosti.

Zhrnutie

Ročne je zaregistrovaných vyše 12 miliónov ochranných známok. Rýchly rast počtu prihlášok na registráciu ochrannej známky poukazuje na samotnú dôležitosť tejto formy ochrany značky.. Registrácia ochrannej známky poskytuje ochranu na predĺžené obdobie (vo väčšine krajín 10 rokov), po ktorom sa môže nepretržite obnovovať, čím sa účinne poskytuje ochrana značky na celý život. Veríme, že náklady na registráciu ochrannej známky možno považovať za zanedbateľné v porovnaní s možnosťou straty dobrej povesti značky, straty predajov, nákladov na zmenu značky a súdnych sporov.