Trademark Academy

Jurisdikcie

Registrácia ochrannej známky ponúka komplexnú ochranu značky, ale iba v krajine (alebo jurisdikcii), v ktorej bola zaregistrovaná. To znamená, že ak zaregistrujete svoju ochrannú známku na Slovensku, zákonné právo na ochranu značky v iných krajinách (napr. USA) prakticky neexistuje. Starostlivé zváženie krajín, v ktorých pôsobíte, a plánovanie vstupu na trh v budúcnosti, je preto rozhodujúce pre dosiahnutie účinnej ochrany značky.

Každá suverénna krajina má svoj vlastný Úrad duševného vlastníctva, prostredníctvom ktorého je možné podať prihlášku na registráciu ochrannej známky. Jednou z bežných požiadaviek na podanie vlastnej žiadosti je však občianstvo alebo štátna príslušnosť. Túto požiadavku možno splniť spoluprácou s právnikom špecializujúcim sa na ochranné známky so sídlom v danej krajine. Globálne služby registrácie ochranných známok, ako je Trama, majú dostupných právnikov s lokálnymi licenciami, a tak ponúkajú pohodlné riešenie na dosiahnutie ochrany značky v medzinárodnom meradle.

Jurisdikcie s viacerými krajinami

Niektoré krajiny majú medzi sebou uzatvorené dohody, ktoré umožňujú podnikateľom dosiahnuť ochranu značky vo všetkých krajinách dohody podaním jednej prihlášky. Nižšie uvedená tabuľka predstavuje prehľad aktuálne platných jurisdikcií s viacerými krajinami.

Jurisdikcia

Krajiny

Benelux

Belgicko, Holandsko, Luxembursko

EUIPO

Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko

ARIPO

Botswana, Eswatini, Gambia, Ghana, Keňa, Lesotho, Libéria, Malawi, Mozambik, Namíbia, Rwanda, Sierra Leone, Somálsko, Sudán, Svätý Tomáš a Princov ostrov, Tanzánia, Uganda, Zambia, Zimbabwe

OAPI

Benin, Burkina Faso, Čad, Gabon, Guinea, Guinea-Bissau, Kamerun, Komory, Kongo, Mali, Mauretánia, Niger, Pobrežie Slonoviny, Rovníková Guinea, Senegal, Stredoafrická republika, Togo