Overenie registrovateľnosti

Zadarmo

1

Ochranná známka

Ktorá z možností najlepšie vystihuje Vašu značku?

    Najlepšia hodnota za peniaze! Poskytuje ochranu pre grafické ako aj textové prvky.

    Najlepšia hodnota za peniaze! Poskytuje ochranu pre grafické ako aj textové prvky.

    Najlepšia hodnota za peniaze! Poskytuje ochranu pre grafické ako aj textové prvky.

Nahrať súbor so značkou
Aké tovary a služby ponúkate pod touto značkou?

Podrobný popis tovarov a služieb Vašej firmy nám umožní lepšie overenie registrovateľnosti tejto značky.

Popis tovarov a služieb

Web (nepovinné, ale viac než vítané)

napr. Internetová stránka / Amazon / Odkaz na sociálne médiá

2

Krajiny

3

Kontakt