Igor Demčák

Founder & Trademark Attorney

LinkedIn icon
Photo of Igor Demcak

Profil

Igor založil Tramu, aby mohol zúžitkovať svoje skúsenosti právneho zástupcu a nadšenie pre technológie. Jeho cieľom je priniesť 21. storočie do sveta práva. Ako zakladateľ start-upu dobre rozumie prioritám podnikateľov, ktorým Trama pomáha.

Vo voľnom čase Igor rád beháva, bicykluje a trávi čas s rodinou a priateľmi.

Vzdelanie

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice, SK

Najnovšie články od autora

EU

marec, 20245 minút čítania

Fond pre MSP od EUIPO v roku 2024: Rozšírená podpora ochrany duševného vlastníctva

Registrácia ochrannej známky zohráva kľúčovú úlohu pri odlíšení tovarov a služieb spoločnosti od výrobkov a služieb jej konkurentov, čím sa upevňuje imidž značky v očiach jej spotrebiteľov. Ochrana značky je pre podniky životne dôležitá a na pomoc v tomto úsilí Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) a Európska komisia oznámili spustenie ročníka 2024 Fondu pre malé a stredné podniky Ideas Powered for Business. Táto iniciatíva ponúka kupóny duševného vlastníctva zamerané na podporu malých a stredných podnikov (MSP) so sídlom v EÚ.

iStock-832123510

jún, 20225 minút čítania

Ako maximalizovať šance na úspešnú registráciu ochrannej známky?

Odbornosť, skúsenosti a zmysel pre detail zohrávajú zásadnú úlohu pri zmierňovaní potenciálnych rizík, ktoré by mohli brániť úspešnej registrácii ochrannej známky. Vzhľadom na nenávratné poplatky za prihlášku ochrannej známky môže dôvera v spoľahlivého odborníka poskytnúť žiadateľom okrem pokoja aj ekonomický prínos.

IMAGE - How Long

október, 20215 minút čítania

Ako dlho trvá registrácia ochrannej známky?

Preskúmali sme posledných 1 000 ochranných známok zaregistrovaných vybranými úradmi pre duševné vlastníctvo, vrátane USPTO (Spojené štáty), UKIPO (Spojené Kráľovstvo), EUIPO (Európska Únia), CNIPA (Čína), CIPO (Kanada), ROSPATENT (Rusko), IPA (Austrália), BOIP (Benelux), IGE-IPI (Švajčiarsko), NIPO (Nórsko) a KIPO (Kórea), pričom sme sa sústredili na analýzu priemerného času potrebného na registráciu ochrannej známky vo vybraných jurisdikciách.

Pozrite sa, koho ľudia najčastejšie hľadajú

Martina Niňajová

Head of Legal

Marek Križka

US Attorney & Legal Mind

Jan Dohnal

Legal Mind