Pohľad špecialistov na ochranné známky na NFT: Nové, fantastické a tajomné

Pohľad špecialistov na ochranné známky na NFT: Nové, fantastické a tajomné Odhadovaná trhová hodnota 40 miliárd USD a viac ako 1000-násobný nárast počtu prihlášok ochranných známok. To sú niektoré z úchvatných faktov o non-fungible tokens (NFT), ktoré upútali značnú pozornosť verejnosti, regulačných orgánov, etablovaných značiek a v neposlednom rade špecialistov na ochranu duševného vlastníctva. Tento článok predstavuje pohľad na ochranu NFT značiek, skúma tento nový fenomén a vznikajúce problémy.

Od

Ján Búza

NFT-Trama

Základy: Čo sú to NFT a čím sú výnimočné?

NFT alebo non-fungible token môžme definovať ako jedinečnú digitálnu položku. Jedinečnosť NFT je zachytená na blockchaine, distribuovanej počítačovej sieti typu peer-to-peer. OpenSea, podporovaná Ethereum, v súčasnosti predstavuje najväčší trh NFT a zatiaľ čo NFT sa spočiatku stali populárnymi najmä medzi produktami digitálneho umenia, inovatívne aspekty NFT postupne upútali pozornosť širokého spektra značiek, vrátane Nike, New York Post, National futbalovej ligy a McDonald's.

Napínavá nová éra NFT

Odhaduje sa, že globálna hodnota trhu s NFT v roku 2021 presiahne 40 miliárd USD (Klein, 2022; Jones, 2022). Collen (2022) skúmal registráciu ochranných známok súvisiacich s NFT v USA a odhalil, že zatiaľ čo v roku 2020 bolo celkovo 0 žiadostí o ochranné známky pre NFT, tento počet exponenciálne vzrástol na 20 v roku 2021 a 2023 v prvom mesiaci roku 2022. Existuje zrejmé vysvetlenie tohto rýchleho rastu, ktoré možno nájsť v skutočnosti, že až v druhej polovici roku 2021 boli položky súvisiace s NFT pridané do zoznamu akceptovaných tovarov a služieb USPTO.

Vznikajúce problémy s ochrannými známkami týkajúce sa NFT

Rýchly rast popularity NFT a súvisiacich prihlášok na registráciu ochranných známok však ide ruka v ruke so vznikajúcimi problémami s ochrannými známkami týkajúcimi sa NFT. Nike, Quentin Tarantino, Birkin Bags sú len niekoľkými známymi príkladmi značiek, ktoré sú v súčasnosti zapletené v sporoch o ochranné známky týkajúce sa NFT (Klein, 2022).

Zásadný problém ochrannej známky pre NFT vyplýva z neexistencie všeobecnej dohody o samotnej klasifikácii týchto položiek. Ako zdôraznil Collen (2022), zatiaľ nie je jasné, či by sa NFT mali považovať za produkty alebo služby. Zatiaľ čo niekoľko pozorovateľov a špecialistov na duševné vlastníctvo (napr. Schoenherr, 2021) považovalo NFT za najlepšie kategorizované v triede 41, spadajúce pod popis vzdelávacích alebo zábavných služieb, odlišný prístup zvolil Úrad pre patenty a ochranné známky Spojených Štátov Amerických (USPTO), ktorý zaviedol do svojej klasifikácie tovarov a služieb výrazy súvisiace s NFT do 3 rôznych tried:

  • Trieda 9: Stiahnuteľné hudobné súbory overené nezameniteľnými tokenmi (NFT)

  • Trieda 35: Poskytovanie online trhu pre kupujúcich a predajcov stiahnuteľných digitálnych umeleckých obrazov overených nezameniteľnými tokenmi (NFT)

  • Trieda 42: Vytváranie online maloobchodných predajní pre iné v podobe webovej služby, ktorá umožňuje používateľom vytvárať hosťované krypto zberateľské a zameniteľné obchody s tokenmi založené na blockchaine

USPTO je však jedným z mála pradov duševného vlastníctva na svete, ktoré sa pokúsili prispôsobiť svoju klasifikáciu tovarov a služieb tak, aby vyhovovali vyvíjajúcim sa potrebám značky v digitálnej ére.

S rastúcim vnímaním NFT ako „novej digitálnej éry nákupu, obchodovania a predaja tovarov“ (Blair, 2022) môžeme očakávať, že čoraz viac značiek sa obráti na NFT. Vzostup Metaverse pravdepodobne ešte viac podnieti tento trend vo využívaní NFT. Dá sa preto očakávať, že ochrana značky bude v tejto novej dobe zohrávať čoraz dôležitejšiu úlohu. Súčasný nedostatok jasnosti a absencia všeobecnej dohody o základných otázkach ochrany NFT z hľadiska duševného vlastníctva však môže viesť k sporom o ochranné známky. V súlade so závermi, ku ktorým dospel Robertson (2022), môžeme očakávať, že spory o ochranné známky súvisiace s NFT sa budú v nasledujúcich mesiacoch a rokoch aj naďalej objavovať.

Blair, E. (2022), “How trademark infringement applies to NFTs”, available from: https://www.npr.org/2022/02/09/1079655055/how-trademark-infringement-applies-to-nfts?t=1644914795759, NPR

Clarke, M. (2021), “NFTs, explained”, available from: https://www.theverge.com/22310188/nft-explainer-what-is-blockchain-crypto-art-faq, The Verge

Collen, J. (2022), “Have you already missed the NFT trademark bandwagon?”, available from: https://www.forbes.com/sites/jesscollen/2022/01/31/have-you-already-missed-the-nft-trademark-bandwagon/?sh=408c3eb72f04, Forbes

Jones, O. (2022), “The rise in NFT and Metaverse-related trademark applications”, JDSUPRA

Robertson, A. (2022), “Nike is testing NFT trademark law by suing a sneaker reseller”, The Verge

Schoenherr, G, I.-L. (2021), “NFTs and branding - Does trademark protection need to be considered?”,  available from: https://iclg.com/briefing/16813-nfts-and-branding-does-trademark-protection-need-to-be-considered-austria, ICLG

Ján Búza
Ján Búza

Product Mind

Pomáhal škálovať portfóliové firmy pre VC fond

CEMS VŠE Praha

Ďalšie inšpiratívne štúdie, prieskumy a články pre Váš sektor nájdete na našich stránkach v sekcii Akadémia.

Hero - e-commerce industry