EUIPO grant '22 pre podnikateľov až do výšky 1500€ na ochranu značky

Ochrana značky v podobe registrovanej ochrannej známky je spájaná s pozitívnym dopadom na podnikanie, zvýšením obratu, ale hlavne ponúka možnosť efektívne ochrániť dobrú povesť firmy a jej jedinečnosť v očiach zákazníkov. Malé a stredné podniky predstavujú až 99% všetkých firiem v EÚ a vytvárajú vyše dve tretiny miest na pracovnom trhu. Úrad Európskej Únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) uviedol grantový program, ktorý umožňuje práve týmto firmám získať až 1500€ na registráciu ochrannej známky.

Od

Ján Búza

Trama, poskytovateľ registrácie ochranných známok a kompletných služieb na ochranu značky, pripravil podrobný prehľad tohto programu. Táto jedinečná príležitosť pre malých podnikateľov môže byť využitá na:

 • Preplatenie 75% z úradných poplatkov pri registrácii ochrannej známky. Napríklad pri Európskej ochrannej známke dosahuje táto zľava výšku 637.50€ (z pôvodnej ceny 850€). Jednotlivé firmy si samozrejme môžu podať žiadosť o registráciu aj vyššieho počtu ochranných známok, a ochrániť tak jednotlivé produkty / služby. Maximálna výška príspevku je však 1500€. V prípade, že téme ochrannej známky ste sa zatiaľ vôbec nevenovali, vrelo odporúčame prečítať si jeden z našich článkov - “Prečo by ste si mali zaregistrovať ochrannú známku”.

 • Preplatenie 90% z ceny za služby poskytované národnými úradmi na ochranu duševného vlastníctva v podobe rešeršu a verifikácie registrovateľnosti značky. Vďaka dokonalej kombinácii automatizovanému riešeniu a skúsenému tímu právnikov, Trama poskytuje verifikáciu úplne zadarmo do 24 hodín a preto sa táto možnosť stáva úplne nepotrebnou.


Kto môže o grant požiadať?

Malé a stredne veľké firmy, ktoré:

 • Boli založené v členských krajinách Európskej Únie

 • Majú menej ako 250 zamestnancov

 • Ich ročný obrat je nižší ako 50 miliónov €


Prehľad procesu žiadosti o grant

 1. Začnite bezplatným overením registrovateľnosti značky na www.tramatm.sk.

 2. Poskytnutie údajov of firme (DIČ a výpis z bankového účtu). Zaplatenie poplatku 100€ za sprostredkovanie žiadosti o grant.

 3. Podanie žiadosti o grant.

 4. Výsledok z EUIPO (1-2 mesiace).

 5. Podanie žiadosti o registráciu ochrannej známky a zaplatenie plnej sumy poplatkov.

 6. Vyplatenie grantu z EUIPO.

Možnosť registrovať ochrannú známku je podmienená jej rozlišovacou spôsobilosťou. Inými slovami, aby mohla byť ochranná známka registrovaná, musí byť jedinečná, či už významom, alebo jednotlivými slovnými a / alebo grafickými prvkami. Ochranná známka musí jasne odlišovať produkty jednej firmy od tovarov či služieb inej spoločnosti.

 Tím Trama preto odporúča začať overením registrovateľnosti ešte pred samotným podaním žiadosti o EUIPO grant. Táto služba je zadarmo, výsledok máte do 24 hodín a vyhnete sa tak možným komplikáciám v prípade nedostatočnej rozlišovacej spôsobilosti značky, ktorá môže viesť až k zamietnutiu žiadosti o registráciu. V prípade potreby, naši skúsení právnici sú pripravení pomôcť nájsť to najvhodnejšie riešenie na ochranu značky.

 K samotnému podaniu žiadosti o EUIPO grant sú potrebné ďalšie údaje o žiadateľovi, vrátane daňového identifikačného čísla a výpisu z bankového účtu. Tím Trama je pripravený pomôcť podnikateľom aj so samotným podaním žiadosti. Poplatok za túto službu je 100€.

Proces schvaľovania žiadosti môže trvať 10-15 dní, podľa toho kedy podnikatelia o grant požiadajú. Po tom ako žiadosť o EUIPO grant bude úspešne schválená, tak môže byť podaná aj samotná žiadosť o registráciu ochrannej známky. Faktúru za túto službu je potrebné zaslať späť Úradu Európskej Únie pre duševné vlastníctvo, ktorý vzápätí vyplatí žiadaný príspevok.Ušetrite peniaze aj námahu, a požiadajte o grant s tímom Trama!

Tím Trama je pripravený zjednodušiť celý proces. Žiadosťou o tento grant, ako aj následnou registráciou ochrannej známky prostredníctvom našich služieb, získate:

 • Expertnú podporu počas celého procesu, ktorý výrazne zvýši šancu na úspech pri žiadosti o grant

 • Jednoduchý, rýchly a bezstarostný proces vybavenia žiadosti

 • Podporu od nášho tímu skúsených právnikov, ktorí Vám radi pomôžu vybrať najvhodnejšiu značku na účely registrácie

 • Bezplatnú verifikáciu registrovateľnosti Vašej značky

 • Garanciu úspešnej registrácie ochrannej známky

 • Skúseného partnera, ktorý dokáže pokryť všetky potreby klienta a zaistiť expertnú ochranu značky


Mám záujem! Aký je ďalší krok?

Celý proces začína bezplatným overením registrovateľnosti značky, výsledok ktorého máte do 24 hodín.

Ján Búza
Ján Búza

Product Mind

Pomáhal škálovať portfóliové firmy pre VC fond

CEMS VŠE Praha

Chrániť svoju značku a myslieť na jej budúcnosť môžete jednoducho s našim digitálnym nástrojom trama™

Flowers