Trama vstupuje do International Trademark Association

S potešením oznamujeme, že Trama sa pripojila k International Trademark Association s nádejou rozšíriť globálny dosah našich služieb a ešte viac priblížiť účinnú ochranu značky podnikateľom na celom svete!

Od

Ján Búza

Od svojho založenia v roku 1878 sleduje International Trademark Association (INTA, Medzinárodná asociácia ochranných známok) svoju misiu „podporovať ochranu značku a doplnkové služby na ochranu duševného vlastníctva s cieľom posilniť dôveru spotrebiteľov, ekonomický rast a inovácie a zaviazať sa k budovaniu lepšej spoločnosti prostredníctvom značiek“ (Zdroj: INTA.org). V súčasnosti medzi členov INTA patrí takmer 6 500 organizácií zo 185 krajín.

One-stop-shop na ochranu značky Trama sa za posledné 2 roky rýchlo rozrástol a postupne rozširujeme náš rozsah medzinárodnej ochrany značiek. Zatiaľ čo náš interný právny tím pokrýva všetky hlavné jurisdikcie vrátane EÚ, Spojeného kráľovstva a USA, úzka spolupráca s miestnymi partnermi sa ukázala ako neoceniteľná pri plnení potrieb ochrany značiek našich klientov.

Do našej ponuky služieb sme už pridali množstvo atraktívnych krajín vrátane Kanady, Číny, Japonska, Turecka a Indie. Úzke vzťahy s lokálnymi poskytovateľmi služieb na ochranu duševného vlastníctva sú nevyhnutné pre splnenie vysokých očakávaní našich klientov, a preto sme veľmi radi, že sme sa stali súčasťou International Trademark Association!

Ján Búza
Ján Búza

Product Mind

Pomáhal škálovať portfóliové firmy pre VC fond

CEMS VŠE Praha

Chrániť svoju značku a myslieť na jej budúcnosť môžete jednoducho s našim digitálnym nástrojom trama™

Flowers